Skip to toolbar

Сите Обуки

Found: 7 Courses

Професионалната комуникација и техниките на преговарање во поголема или помала мера се присутни во сите активности на современиот деловен човек. Еф...
Add to Wishlist
Free
Оптимизација на алатките за пребарување е процес на подобрување, односно зголемување на волуменот и квалитетот на сообраќајот кон една Web страна. ...
Add to Wishlist
Free
Соодветно решение за изучување на германски и англиски јазик на работа и секојдневие и што би помогнало во комуникација на работни состаноци, служб...
Add to Wishlist
Free
Во услови на се понагласена животна и деловна динамика и недостаток на време за реализација на нашите желби и потреби, ефикасноста на компаниите чи...
Add to Wishlist
Free
Дигиталниот маркетинг е нов начин на разбирање на потребите и однесувањето на клиентите. Дигиталниот маркетинг е совршена алатка за приближување ко...
5 Lectures
Add to Wishlist
Free
mersin eskort -
seo